نقشه سایت

پیام داخلی

نظرسنجی

نمایش نظرسنجی

صفحه نخست

درباره قطب

معرفی قطب

اهداف راهبردی

رسالت مرکز

استراتژی

دورنما

تاریخچه قطب علمی

برنامه راهبردی

برنامه عملیاتی

ساختار قطب

نقشه راه قطب در تحول نظام سلامت

نقشه راه قطب در برنامه توسعه

نقشه راه قطب در اهداف سند چشم انداز کشور

نقشه راه قطب جهت استقرار نقشه علمی جامع سلامت

ریاست قطب

معاونت مرکز

سوپر وایزر آموزشی

اعضا

مجمع عمومی

هییت مدیره

کمیته علمی راهبردی

کمیته اجرایی راهبردی

دبیرخانه

سطح عملیاتی

مراکز بهداشتی درمانی

مرکز بهداشتی و درمانی ثامن الائمه مسکن

مرکز بهداشتی و درمانی حاج دایی

مرکز بهداشتی و درمانی حافظیه

مرکز بهداشتی و درمانی حاج منصوبی

مرکز بهداشتی و درمانی بیمار های رفتاری ( رفعتیه)

مرکز بهداشتی و درمانی فرهنگیان (2)

مرکز بهداشتی و درمانی طب کار (منزه)

کلینیک سلامت مادر و کودک

مرکز مبارزه با بیماری های ریوی(منزه)

کلینیک مهدیه

کلینیک مرکز آ.د. امام خمینی (ره)

کلینیک مرکز آ.د. دکتر محمد کرمانشاهی

کلینیک مرکز آ.د. امام رضا (ع)

کلینیک مرکز آ.د. طالقانی

معاونت غذا و دارو

اورژانس م.آ.د. طالقانی

اورژانس بازتوانی م.آ.د. امام علی (ع)

مراکز تحقیقاتی مرتبط

کارگروه ها

پژوهشی جامعه نگر

بهداشت و پیشگیری

بالینی

تکنولوژی آموزشی

علوم اجتماعی - اقتصادی

اعضای انفرادی

بسته های آموزشی

گروه های بالینی

داخلی

دکتر مهرنوش منوچهری

رزومه

طرح درس

دکتر الهام نیرومند

رزومه

طرح درس

اطفال

دکتر سهیلا رشادت

رزومه

طرح درس

زنان

دکتر هانیه فیض مهدوی

رزومه

طرح درس

دکتر نسرین منصوری

دکتر سلماز علوی

دکتر پرنیان کرد جمشیدی

رزومه

طرح درس

پوست

دکتر امیدوار برنا

رزومه

طرح درس

عفونی

دکتر مهدویان

رزومه

طرح درس

روانپزشکی

دکتر علیرضا کریمی

دستاوردها

کتب

ایجاد فرصت یادگیری با جانمایی مکان های آموزشی

workshop های آموزشی جهت دانشجویان

workshop مشارکت و سلامت

workshop اشنایی با پزشک خانواده

workshop مدیریت در سلامت

workshop اقتصاد سلامت

workshop آشنایی با تهدید کننده های اجتماعی سلامت

workshop آشنایی با طب کار

workshop تجویز منطقی دارو

workshop جغرافیای پزشکی

نیاز سنجی آموزشی

work shop آشنایی با طب جامعه نگر

work shop آموزشی principle of community medicine public health

work shopآموزشی community needs assessment

انجام پژوهش ها

پژوهش ها

اقدامات انجام شده جهت جمعیت تحت پوشش قطب

کارگاه های آموزشی

کارگاه پیشگیری از پوکی استخوان

کارگاه پیشگیری از آنفلوانزا

کارگاه پیشگیری از فشار خون

کارگاه توانمندسازی مردم

کارگاه کارآفرینی

کارگاه مقابله با استرس

کارگاه مقابله با آتش سوزی

کارگاه مهارت های ارتباطی

کارگاه مهارتهای ازدواج

کارگاه مقابله با استرس

کارگاه چه کنیم تا بیمار نشویم

کارگاه خانواده سالم

مجلات علمی آموزشی توزیع شده در سطح مردم

نمایشگاه

نیازسنجی

آموزش بهداشت به دانش آموزان

پایش خانوارها

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

جشنواره ها

اولویت های آموزشی قطب در سال 95-94

اولویت پژوهشی قطب در سال 95-94

گزارش فرایندها

پروژه های اجرایی آموزشی

طب سرپایی

معرفی

تصاویر

آموزش دیده بانان سلامت

معرفی

تصاویر

طب کار

معرفی

تصاویر

سلامت و امنیت غذایی

معرفی

تصاویر

سلامت روان

معرفی

تصاویر

ورود قطب به سیاست های آموزشی گروه ها

معرفی

تصاویر

ترویج مولفه های اجتماعی سلامت

معرفی

تصاویر

آموزش بهداشت در مدارس

معرفی

تصاویر

حضور کارورزان در معاونت ها

معرفی

تصاویر

پروژه اجرایی آموزش به مردم توسط اینترن

معرفی

تصاویر

پروژه آموزشی اجرایی استفاده از نهادهای غیردانشگاهی

معرفی

تصاویر

پروژه آموزشی اجرایی پایش خانوارهاتوسط کارورزان پزشکی قطب

معرفی

تصاویر

گزارش کاربست پژوهشهای قطب

کوریکولوم آموزشی

فعالیت های آموزشی دانشجویان

تصاویر

گواهی ها

پمفلت

فراخوان دوره های آموزشی

برنامه آموزشی کارورزان قطب (فیلد جامعه نگر)

گزارشی از فعالیت های قطب

مکان اجرای فعالیت های آموزشی قطب

نمودار ها و لیست فعالیت های آموزشی قطب به تفکیک سال

جدول تعداد دانشجویان معرفی شده به قطب سال 90-95

لیست برنامه های آموزشی قطب مختص کارورزان پزشکی

نمودار های فعالیتهای آموزشی قطب (89-95)

فلوچارت برنامه راهبردی قطب

فلوچارت اجرایی برنامه راهبردی

فلوچارت منبع اعتبارات اجرایی برنامه راهبردی

فلوچارت گزارش وضعیت اعتبارات مالی برنامه راهبردی

گزارش وضعیت بسته پاسخگو توسط قطب تا سال 1394

گزارش عملکردقطب مبتنی بر پزشکی پاسخگو به ریاست دانشگاه

عملکرد قطب در سال 95

عملکرد چهار ساله قطب در دولت تدبیر و امید

چشم انداز قطب مبتنی بر بسته تحول و نوآوری

فهرست افدامات

تالار گفتگو