برنامه ساماندهی طب سرپایی

برنامه1

دستیاری پزشک خانواده

دستیاری پزشکی خانواده

 
 • ghotb2014

 • ghotb002

 • ghotb 003

 • ghotb004

 • ghotb 005

 • ghotb006

 • ghotb007

 • طالقانی تغذیه دیابت 1-4

 • طالقانی اطاق عمل 1-9

 • برگزاری کلاس مهارت های حل مساله جهت کارکنان
  برگزاری کلاس مهارت های حل مساله جهت کارکنان
  برگزاری کلاس مهارت های حل مساله جهت کارکنان
  برگزاری کلاس مهارت های حل مساله جهت کارکنان مرکز ثامن الائمه
 • بازدید دکتر سهیلا رشادت مدیر برنامه پزشکي خانواده دانشگاه از برنامه در حال اجرا پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  بازدید دکتر سهیلا رشادت مدیر برنامه پزشکی خانواده دانشگاه از برنامه در حال اجرا پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • گزارش تصویری از حضور کارورزان پزشکی قطب علمی جامعه نگر در کلینیک سلامت
  گزارش تصویری از حضور کارورزان پزشکی قطب علمی جامعه نگر در کلینیک سلامت
 • برگزاری سومین جلسه ویدئو کنفرانس بسته پاسخگو در قطب علمی پزشکی جامعه نگر در تاریخ 14/10/1395
  برگزاری سومین جلسه ویدئو کنفرانس بسته پاسخگو در قطب علمی پزشکی جامعه نگر در تاریخ 14/10/1395
 • گزارش تصویری از حضور کارورزان پزشکی در مرکز مشاوره سالمندان - حاج منصوبی
  گزارش تصویری از حضور کارورزان پزشکی در مرکز مشاوره سالمندان - حاج منصوبی
 • بازدید ریاست قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر از روند برنامه طب سرپایی
  بازدید ریاست قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر از روند برنامه طب سرپایی
 • برگزاری اولین جلسه ویدئو کنفرانس بسته پاسخگو با حضور نمایندگان استان های کلان منطقه آمایشی 3
  برگزاری اولین جلسه ویدئو کنفرانس بسته پاسخگو با حضور نمایندگان استان های کلان منطقه آمایشی 3
 • برگزاری کلاس مدیریت استرس جهت کارکنان مرکز بهداشتی درمانی ثامن الائمه
  برگزاری کلاس مدیریت استرس جهت کارکنان مرکز بهداشتی درمانی ثامن الائمه
 • پنجمین جلسه بسته پاسخگو سه شنبه در محل دانشکده پزشکی تشکیل شد
  پنجمین جلسه بسته پاسخگو سه شنبه در محل دانشکده پزشکی تشکیل شد
 • چهارمین جلسه کار گروه پزشکی پاسخگو در تاریخ 17/5/95در قطب علمی پزشکی جامعه نگر با حضور اعضای محترم کارگروه برگزار گردید
  چهارمین جلسه کار گروه پزشکی پاسخگو در تاریخ 17/5/95در قطب علمی پزشکی جامعه نگر با حضور اعضای محترم کارگروه برگزار گردید

لینک مفید

خدمات الکترونیکی معاونت علمی ریاست جمهوری

دسترسی سریع

لینک مفید

 

خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت