نقشه راه قطب علمی پزشکی جامعه نگر 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور

 

تهیه و تدوین  و طرح ایده :

 نماینده علمی قطب جامعه نگر( دکتر سهیلا رشادت)

 

 

 

 

نقشه راه قطب در دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور

قطب علمی پزشکی جامعه‌نگر، به عنوان یکی از اجزاء تأثیرگذار در سلامت جامعه، نیازمند تقویت مبانی، اصول و اهداف خود در راستای آرمان‌های مطرح در سند چشم انداز و سند جامع علمی کشور و سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به آن تا تحقق آنهاست که این امر با تمرکز بر اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های توسعه خواهد بود و در این راستا اقدام به تدوین سند چشم انداز خود در افق 1404 و نیز تدوین برنامه‌های راهبردی این سند جامع خواهد نمود تا ضمن ارتقاء دانشگاه در تمامی جنبه‌ها در سطح ملی و بین المللی گامی مؤثر در انجام رسالت خویش و تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های ملی و هدف ها و چشم انداز علم و فناوری کشور برداشته باشد که در این راستا با ارائه فعالیت‌های آموزشی ـ پژوهشی ـ خدماتی ـ مدیریتی و بهداشتی مسیر حرکت خود را مشخص خواهد نمود و برای اجرایی شدن آنها تا دستیابی به اهداف به پیش خواهد رفت.

 

جهت‌گیری قطب علمی پزشکی جامعه نگر در سند چشم انداز

 

جهت گیری‌های آموزشی

 

یاددهی و یادگیری در بطن جامعه

ایجاد محیطی پویا و مولد علم

جامعه‌گرا و جامعه‌نگر نمودن سیستم آموزشی

ایجاد نقش" نگهبانان سلامت و حامیان بیمار "در پزشکان

سرمایه‌گذاری در امر آموزش با هدف توسعه

سیال بودن سیستم آموزشی متناسب با رفع نیازهای مردم

جذب اساتید ایرانی متعهد و مزکی به عنوان هیأت علمی

ارائه رشته‌های نوین، متناسب با پیشبرد اهداف سلامت

راه اندازی دوره‌های آموزشی مورد نیاز جهت پزشکان عمومی و اساتید هیأت علمی براساس اهداف قطب در رویکرد سلامت نگری

راه اندازی دوره‌های کوتاه مدت با هدف یادگیری در حیطه تخصصی قطب و کسب اعتبار در سطح کشور

جامع بودن قطب از منظر ارائه آموزش برای تربیت طبیب جامعه‌نگر

ایجاد دوره‌های مشترک

ایجاد همکاری‌های بین المللی در امر آموزش و خدمات

بهره‌گیری از تجارب بین المللی در امر آموزش به دانشجویان

دایر کردن رشته‌های جدید مورد نیاز کشور در سطوح عالی متناسب با حیطه تخصصی قطب

فعالیت بین رشته‌ای و چند رشته‌ای

ایجاد تعهد به آموزش شامل کار با دانشجویان و دسترسی به مطالعات و تحقیقات بالینی

ایجاد رویکرد مبتنی بر شواهد به مراقبت

ارتقاء مهارت‌های ارتباطی پزشکان در امر ایجاد سلامت برای همه

استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود

ارتقا دانش و پتانسیل ها

 

جهت گیری‌های پژوهشی

 

          ایجاد رویکرد به مطالعات مداخله‌ای هدفمند متناسب با نیازهای جامعه

          انجام پژوهش‌های لازم برای حل معضلات اساسی کشور

          بومی سازی پژوهش‌ها    

          تمرکز بر پژوهش‌های مبتنی بر جامعه با مشارکت مردمی و بین بخشی

          مشارکت در بانک داده‌ها اقدام در جهت عدم انجام پایان نامه‌های غیر کاربردی

          توسعه و اشاعه پژوهش‌های مبتنی بر جامعه در سطح دانشگاه

تربیت پژوهشگران مبتنی بر اهداف قطب

همکاری با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی

ارائه نتایج تحقیقات به مقامات ذیصلاح

بررسی نیازها و سنجش آن در سطح جامعه هدف

استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود

ارتقا دانش و پتانسیل ها

انجام مطالعات در زمینه بیماریهای مزمن، کنسرها، مطالعات اپیدمیولوژیک مداخله جویانه

 

 

 

 

جهت گیری‌های خدماتی

 

ایجاد رویکرد توجه به نیازهای جامعه توسط دانشگاهیان

ایجاد رویکرد به اولویت‌گذاری در نیازهای جامعه توسط دانشگاهیان

حساس‌سازی دانشگاهیان به توجه به خدمات اجتماعی در حوزه سلامت و پاسخگویی به نیازهای جامعه

بهره‌گیری از نهادهای غیر دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت

تمرکز بر بهرهگیری از تجارب مفید و سودمند داخلی و خارجی در ارائه خدمات سلامت به مردم

کاستن از دغدغه‌های مردم در امر دریافت خدمات سلامت

امکان‌سازی بهره‌گیری از فناوری نوین در ارائه خدمات سلامت به مردم

امکان سازی بهره‌گیری از صنعت در ارائه خدمات سلامت به مردم

پیشگیری از اختلال در سرمایه‌گذاری در زمینه خدمات سلامت

بهره‌وری- اثر بخشی و منطقی بودن ارائه خدمات

ارتقاء رضایت مندی مردم از ارائه خدمات

ارتقاء شاخص‌های ایمنی بیمار

سیال نمودن سیستم مراقبت سلامت در سمت و سوی معضلات اجتماعی اقتصادی

التزام به اجرای عادلانه سلامت

مدیریت صحیح گروه‌های آسیب‌پذیر

توجه به کلیه مخاطرات سلامت

ارائه خدمات سلامت متناسب با ویژگی‌ها و وضعیت جمعیت فرد

استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود

ارتقا دانش و پتانسیل ها

 

جهت‌گیری مدیریتی

 

ارائه صحیح مراقبت‌ها

کاستن از نیاز مردم به مراقبت‌های غیر ضرور خدمات تخصصی

پایش مراقبت‌های ارائه شده

یادگیری در بطن جامعه

شناخت مردم و شرایط که در آن به سر می‌برند

تسهیل دسترسی به مراقبت‌های پزشکی توسط مردم

رعایت مبانی فرهنگی و تمدن اسلامی

حساس‌سازی سیستم و ایجاد دغدغه در پیامدهای هر چه بهتر برای مردم

بکارگیری سیستم ارجاع

علمی نمودن سیستم مدیریتی

بهره گیری از نیروه‌های کارآمد و خادم

التزام به اخلاق مداری در کلیه سطوح

متناسب نمودن اقدامات با نیازهای مردم

اولویت سنجی نیازهای سلامت و گام نهادن در همان راستا

استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود

ارتقا دانش و پتانسیل ها

 

جهت گیری‌های بهداشتی

 

انجام اقدامات مؤثر در ارتقای حفظ ارتقاء سلامت

ایجاد رویکرد به سطوح سه گانه پیشگیری

توانمندسازی مردم در امر سواد سلامت با کمک بهداشت

احیاء جایگاه بهداشت در امر آموزش- پژوهش، خدمات و مدیریت

پیشگیری از ایجاد بیماری‌ها

بازنگری کلیه گروه‌های آموزشی در محتوای آموزشی خود بر اساس الزامات بهداشتی

ایجاد رویکرد به خود مراقبتی با رعایت موارد پیشگیری

تمرکز بر پیشگیری از به روند رو به گسترش بیماریهای مزمن

توجه خاص به بیماران خاص و گروههای آسیب پذیر

استفاده از روش های نوین و الگوهای بهداشتی در ارتقا سلامت بر اساس گروههای سنی و جنسی مختلف

استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود

ارتقا دانش و پتانسیل ها