تاریخچه قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه

تاریخچه قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر در کرمانشاه:

 

دلایل دانشگاه برای شکل گیری آموزش پزشکی جامعه نگر در کرمانشاه:

-         فیلد به عنوان یک زمینه بسیار مناسب برای اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی

-         بکارگیری اصول پیشگیری در هر سه سطح در عرصه پزشکی جامعه نگر

-         هموار نمودن راه رسیدن به اهداف غایی دانشگاه

-         امکانات کافی برای آموزش سرپایی

 

عرصه مناسب آموزش سرپائی

1-      جمعیت معین ( 100 هزار نفر )

2-     تشکیل پرونده

3-     شبکه اطلاع رسانی

4-     ایجاد فضای مناسب آموزشی ، خدماتی ، تحقیقاتی ( پایگاه و مراکز بهداشتی )

5-     نزدیکی فیزیکی و ارتباط آسان سطوح مختلف

6-     وجود برنامه آموزشی مسئولانه و فعال

7-     حضور نیروهای آموزشی و خدماتی مختلف در کنار یکدیگر بدلیل :

الف : Osmotic Iearning

ب:Team work

-         فیلد به عنوان یک زمینه بسیار مناسب برای اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی

-         بکارگیری اصول پیشگیری در هر سه سطح در عرصه پزشکی جامعه نگر

-         هموار نمودن راه رسیدن به اهداف غایی دانشگاه

-         امکانات کافی برای آموزش سرپایی

 

موانع و مزایا ی این طرح از دیدگاه سیاست گذاران و همکاران و مردم  در زمان تشکیل :

موانع :

1-      سیاستگزاری : 

-         فقدان ثبات در سیاستگزاریهای کلان وزارتخانه

-         فقدان جایگاه مشخص برای آموزش پزشکی جامعه نگر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

-         عدم وجود چارت سازمانی مدون

-         مشخص نبودن اولویتهای بهداشتی درمانی

2-     کشور :

-         عدم وجود امنیت شغلی پزشکان عمومی و در نتیجه عدم همکاری آنها با سیستم پزشکی جامعه نگر .

-         عدم هماهنگی بین ارگانها و دستگاههای مختلف در جهت تحقق اهداف آموزش پزشکی جامعه نگر ( رسانه های عمومی وزارتخانه های مختلف ادارات و... ) .

-         عدم وجود سیستم طب ملی (N.H.S )

-         منافات طب خصوصی با پزشکی جامعه نگر

-         عدم وجود فرهنگ کار گروهی در سطح کشور

3-      اعضاء هیأت علمی :

-         کمبود نیروی انسانی آموزش دیده بر اساس دید پزشکی جامعه نگر ( آموزش دهندگان خود با روش سنتی آموزش دیده اند ) .

-         عدم شناخت و نگرش صحیح از سیستم آموزش پزشکی جامعه نگر و اهداف آن

-         فقدان انگیزه و همچنین عدم تأمین مالی اعضاء هیأت علمی

4-      دانشجو :

-         عدم توجیه اغلب دانشجویان نسبت به اهداف و نحوه اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر

-         ناکافی بودن زمان آموزش در عرصه پزشکی جامعه نگر

5-      مردم :

-         عدم آشنایی مردم با عرصه پزشکی جامعه نگر

-         عدم همکاری مردم به علل ناشی از مسائل فرهنگی

6-      دانشگاه

-         عدم مدیریت مشارکتی در مورد چنین دستورالعملی

-         عدم تعهد اجرایی مدیریت ارشد

-         عدم شناخت و نگرش در مورد سیستم جامعه نگر در بعضی از مسئولین

-         عدم انجام تبلیغات کافی برای شناساندن عرصه به مردم

7-      امکانات و تجهیزات ( مسائل مالی ) :

-         کمبود وسایل و ابزارهای مورد نیاز و امکانات کافی برای اجرای طرح

-         عدم تخصیص بودجه مشخص و کافی

8-    برنامه :

-         مشخص نبودن برنامه مدون در آموزش پزشکی جامعه نگر

-         وجود مقاومت در مقابل برنامه ، مشابه با هر نوع تغییر دیگری

-         بامشخص بودن اهداف آموزش پزشکی جامعه نگر در قالب یک چهار چوب و بصورت مدون .

- غالب بودن روش سنتی نسبت به آموزش جامعه نگر

- منطبق نبودن اهداف این روش با واقعیات جامعه و نیازهای بخش خدمت گیرنده

معرفی و سابقه :

 

آموزش پزشکی جامعه نگر شامل دو بخش می باشد :

                                                                الف-واحد آموزش پزشکی جامعه نگر

                                                                ب-عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

 

الف)واحد آموزش پزشکی جامعه نگر :

در راستای سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گسترش دیدگاه جامعه نگری در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اواخر سال 1373 اقدام به تشکیل واحد آموزش پزشکی جامعه نگر در زیرمجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی نمود. مسئول این واحد سوپروایزر آموزشی می باشد . از جمله مسئولیتهای ایشان عبارتند از : پیگیری امور آموزشی عرصه، حضور و غیاب اساتید و دانشجویان، پیگیری و اقدام جهت تهیه اهداف آموزشی، تشکیل جلسات شورای آموزش پزشکی جامعه نگر و کمیته های مختلف جامعه نگر، پیگیری مصوبات این جلسات، پیگیری نیازمندیهای عرصه و 000 پس از تشکیل این واحد اقداماتی انجام شد که در پی خواهد آمد .

 

ب)عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

عرصه در شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع شده و از سال 1374 شروع به فعالیت نموده است. شامل یک مرکز اصلی (ثامن الائمه)، دو مرکز بهداشتی و درمانی شهری (فرهنگیان و کارمندان) و سه پایگاه بهداشتی (زینبیه، طاقبستان و ظفر) می باشد.

مرکز اصلی عرصه که در ابتدا یک درمانگاه بهداشتی درمانی بود، از اواخر سال 1374 با فعالیت چهار گروه آموزشی جراحی عمومی، اطفال، زنان و زایمان و داخلی شروع به کار نمود. از فروردین سال 1375 بدنبال بررسیهای مکرر و ارزیابی وضعیت و نیازهای موجود و امکان سنجی فعالیت گروههای آموزشی دیگر، فعالیتهای عرصه توسعه بیشتری پیدا کرد به گونه ای که از مهر سال 1375 جهت حضور  گروه های آموزشی جراحی عمومی، اطفال، داخلی، قلب و عروق، عفونی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، روانپزشکی، مغز و اعصاب و پوست برنامه ریزی به عمل آمد که گروههای داخلی، اطفال، زنان و زایمان پنج روز در هفته، گروه پوست سه روز در هفته و بقیه گروهها یک روز در هفته در عرصه مستقر شدند. لیکن بعدها به دلیل تغییر سیاست های دانشگاه  در این برنامه تغییراتی به عمل آمد، چنانکه در حال حاضر گروههای فعال در عرصه عبارتند از : داخلی، اطفال، زنان، پوست، عفونی

فعالیتهای آموزشی در  عرصه آموزشی پزشکی جامعه نگر :

1-برگزاری بخش یک ماهه آموزش پزشکی جامعه نگر جهت کارورزان رشته پزشکی از فروردین ماه سال 1378 تا اواسط 89 و سپس دوره 15 روزه به دلیل تغییر سیاست های دانشگاه  (میانگین تعداد دانشجویان آموزش دیده : 70 نفر در سال)

2-آموزش دانشجویان گروههای پرستاری، مامایی و بهداشت که به صورت دوره ای از طرف دانشکده های مربوطه به عرصه معرفی می گردند (میانگین تعداد دانشجویان آموزش دیده در سال :150 نفر)

 

3-تدوین برنامه آموزشی دوره یک ماهه کارورزی آموزش پزشکی جامعه نگر جهت کارورزان پزشکی

4-تدوین طرح درس بالینی گروههای داخلی و اطفال زنان

5-طرح مسئله وارائه پروژه های جامعه نگر توسط دانشجویان

6-طرح پمفلت های بهداشتی توسط دانشجویان

7- انجام جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان با اساتید در مورد بیماران

 

 

8--ارزیابی برنامه های آموزشی اجرا شده در پایان هر دوره که توسط دانشجویان در قالب تکمیل یک فرم مخصوص انجام می شود .

9--ارزیابی اساتید حاضر در عرصه با استفاده از تکمیل فرم مخصوص توسط دانشجویان .

10-اجرای 5 کارگاه آموزش پزشکی جامعه نگر و طب سرپایی .

11-اجرای یک سمینار آموزش پزشکی جامعه نگر .

12-تهیه امکانات استفاده از شبکه اینترنت، و کتابخانه مجهز به کتب مرجع و مجلات علمی در زمینه علوم پزشکی برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی در محل عرصه جامعه نگر .

13-تقویت آموزه های طب سرپایی جهت دانشجویان پزشکی

 

   در راستای اقدامات انجام شده در جهت تقویت آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی ماهر و بر اساس مطالعات صورت گرفته و نظر سنجی های انجام شده از دانشجویان، مشخص گردید که از جمله مشکلات بسیار اساسی دانشجویان پزشکی در هنگام فراغت از تحصیل، ضعف در حیطه فارماکولوژی بالینی، ویزیت بیماران سرپایی و درمان بیماریهای ساده است. چنانکه پزشکان بعضا در هنگام فارغ التحصیلی در درمان بیماریهای تخصصی تواناترند تا درمان بیماریهای ساده و اولیه که مراجعین اساسی ایشان را تشکیل می دهند. پس از بررسی های اولیه مشخص شد که مواردی از جمله تخصصی و فوق تخصصی شدن مراکز آموزشی درمانی که دانشجویان در آنها آموزش می بینند، فقدان دوره آموزشی فارماکولوژی بالینی در کوریکولوم آموزشی و ضعف آموزش درمانگاهی در مراکز آموزشی درمانی و توجه هر چه بیشتر به بیماران تخصصی ارجاع شده به این مراکز می توانند علل مورد نظر برای این مشکل باشند. لذا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بر آن شد تا برنامه ای را جهت تقویت آموزش طب سرپایی و رفع این مشکل طراحی و اجرا نماید که به طراحی برنامه "تقویت آموزه های طب سرپایی برای دانشجویان پزشکی" انجامید که در حال حاضر به صورت آزمایشی در گروه اطفال در حال انجام است. این مرکز در راستای اجرای برنامه اقدام به تشکیل یک Tutorial group در بخش آموزشی اطفال نمود . جهت اجرای طرح دانشجویان پزشکی گروه اطفال (کارآموزان) به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شدند . یک پزشک عمومی به عنوان Tutor هدایت برنامه را بر عهده گرفت و گروه اطفال 2 ساعت از وقت آموزشی کارآموزان این گروه (ساعت 11 تا 12 ظهر روزهای یک شنبه و چهارشنبه) را به این فعالیت اختصاص داد. در ابتدا اصول اجرایی و رسالت برنامه به کارآموزان توضیح داده شد، سپس تمامی بیماریهای ساده و شایع در طب اطفال مشخص شدند و هر یک از دانشجویان مسئولیت ارائه تعدادی از بیماریها را به عهده گرفتند. در هر جلسه یکی از بیماریهای شایع، ساده و سرپایی در طب اطفال مطرح می شوند بدین شکل که دانشجویان بر اساس مطالعات قبلی شان به بحث در زمینه بیماری مورد نظر می پردازند و تمامی نکات مربوط به تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان بیماریها مطرح می شوند، tutor گروه نیز بر اساس تجارب قبلی به ایجاد هماهنگی بین بحث ها و ارائه نکات خاص عملی در تشخیص و درمان بیماریها می پردازد. در هر جلسه یکی از دانشجویان موظف است چکیده بالینی مفیدی از مطالب ارائه شده تهیه نماید که امید است پس از چند دوره اجرای برنامه Guideline مناسبی جهت طب اطفال تهیه شود. تا بحال این برنامه جهت یک گروه دانشجویان ارائه گردیده و در گروه دوم در حال انجام است.

   در نظرسنجی های به عمل آمده از دانشجویان آموزش دیده در این گروهها، تمامی دانشجویان از اجرای برنامه اعلام رضایت مندی نموده و اجرای این طرح را مفید دانسته اند. دانشجویان به خوبی با tutor ارتباط برقرار می کنند و معتقدند یک پزشک عمومی در روند آموزش به بهترین شکل می تواند این برنامه را اجرا نماید چرا که نیازمندی های یک پزشک عمومی را می شناسد و به بهترین شکل می تواند به رفع مشکلات گروه هدف کمک نماید. بر اساس این تجربه موفق برآن شدیم تا به تربیت senior doctor پرداخته و از تعدادی پزشک عمومی مجرب در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کمک بگیریم. بدین شکل که این پزشکان بعدازظهرها در عرصه به ویزیت بیماران بپردازند و دانشجویان تحت آموزش در هر بخش آموزشی تحت نظارت یک پزشک عمومی با تجربه به ویزیت بیماران سرپایی بپردازند. به نظر می رسد اجرای این طرح بتواند به بهترین نحو ممکن به رفع مشکلات پزشکان عمومی کمک نماید.

 


 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 

معاونت آموزشی

عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

 

 

 

عنوان: دوره یکماهه کارورزی(دانشجویان پزشکی)عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

 

 

( اهداف آموزشی شرح وظایف کارورزان )

 

عنوان: برنامه آموزشی دوره یک ماهه کارورزی در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

مکان: عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر مسکن (ثامن الائمه)

 

هدف کلی :

کارورز بتواند با استفاده از دانش آموخته شده قبلی و با نگرش جامعه نگرعملاً درتصمیم گیریهای بهداشتی و درمانی و تشخیصی درمراجعین به واحدهای سرپایی و جمعیت تحت پوشش عرصه شرکت نماید.

توضیح :

کارورزان لازم است پس برگزاری کلاس توجیهی در ابتدای دوره، در چهار زیر گروه داخلی، زنان ، اطفال  و پوست شرکت فعال داشته و طبق برنامه در زیر واحدهای فرعی دیگر نیز بصورت چرخشی حضور یابند.

 

اهداف رفتاری  :

1-   کارورز باید بتواند تعریف، اهداف پزشکی جامعه نگر و تفاوتهای آن را با روش آموزش سنتی بیان کند و اساتید نیز براساس ارزیابی عینی تغییر رفتار را در آنان مشاهده نمایند.

2-      کارورزبتواند مشکلات شایع جامعه تحت پوشش راشناسایی نموده و آنها را اولویت بندی نمایند.

3-      در پایان دوره کارورز یک ایده مداخله ای  برگرفته از مشکلات شایع منطقه در عالب کارگروهی ارائه نماید.

4-      ثبت دقیق اطلاعات مربوط به وضع سلامت بیماری مراجعین را در پرونده و اهمیت استفاده پوشه خانوار را در این جهت بیان کند.

5-      براساس نیاز درمانگاهها بتواند از امکانات موجود در جهت نیل به اهداف آموزشی استفاده نماید.

6-      ضمن ارتباط مناسب با بیماران مراجعه کننده براساس اصول خاص هر قسمت شرح حال مناسب از بیمارگرفته و معاینه لازم را انجام دهد. 

 

 

                                                                                             

7-      پس از جمع آوری اطلاعات براساس مشکل بیمار عوامل اصلی موثر در ایجاد بیماری و نیز تاثیرات بیماری در جامعه را لیست نماید.

8-      با توجه به بیمار مراجعه کننده، سه سطح پیشگیری را درمورد بیماری وی ارائه دهد.

 

 

  تشخیصی                                                                               شرح حال

 

            پاسخ بیمار به بیماری                                    فرایند ارزیابی                                معاینه

         طرح مراقبت

 

 

      برنامه درمانی                                                                                  اطلاعات جمعیت شناسی   

 

 

 

9-      پس از انجام طرح ریزی (بند 8)، کارورز یک بار روندکار را تکرار نماید، و درهر بخش 2 طرح را درقالب بند 8 ارائه دهد.

10- معیارهای تشخیصی و غربا لگری بیماریهای شایع را ( که دراهداف درسی هر قسمت تخصصی بیان خواهد شد) بیان کند.

11- مهارتهای لازم ( مانند کنترل فشارخون، معاینات گوش وحلق وبینی، معاینه با آسپا کلوم ، گرفتن نمونه جهت پاپ اسمیر، تزریق واکسن و ...) در حد مورد نیازیک پزشک عمومی در سرویسهای مختلف عرصه را انجام دهد.

     12-  کارورزبا آموخته های بخش پزشکی اجتماعی و پزشکی جامعه نگروظایف مدیریک مرکزبهداشتی درمانی را شرح دهد.

       13- کارورزچگونگی ارتباط درمانگاه های تخصصی عرصه با واحدهای بهداشتی مرکز را تشریح نماید.

       14- هر کارورز حداقل گزارش یک نمونه کارعملی در مورد رابطه بین درمانگاه های تخصصی و واحدهای  بهداشتی را ارائه دهد.

       15- وظایف واحدها ی مرکز بهداشتی  درمانی را بر اساس سرفصل آموزشی تدوین شده (پیوست) تشریح نماید.

 

 

وظایف کارورزان عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

 

مدت دوره : یک ماه  تا اواسط 1389 که سپس به دلیل تغییر سیاست دانشگاه به دوره دو هفته معادل پانزده روز تقلیل یافت.

حضور در سرویسهای

داخلی ،زنان ،اطفال ، پوست و عفونی و دیگر سرویسهای بهداشتی بر اساس لوگ بوک تدوین شده

ساعت حضور کارورز: 30/8 صبح الی 1-2 بعد ار ظهر براساس امضاء در دفتر حضور و غیاب.

ساعت حضور اساتید 9 صبح الی 30/12 ظهر

شرح وظایف کارورز:

1-      کارورز از ساعت 30/8 صبح درعرصه حضور یافته و طبق برنامه زمان بندی شده تا زمان حضور اساتید در یکی از واحدهای مرکز فعالیت می نماید.( در رابطه با سرفصل آموزشی پیوست)

2-      کارورز از ساعت 30/8 صبح لغایت 30/11 با حضور استاد درهر درمانگاه فعالیت های زیر را انجام
می دهد:

-          پس از ورود به درمانگاه ابتدا مشخصات بیمار را در دفتر پذیرش ثبت نموده ، با بیمار مصاحبه انجام داده ، و در صورت صلاحدید متخصص پرونده پزشکی برای بیمار تشکیل می دهد.

-          درصورت نیاز به تشکیل پرونده برای بیمار، شرح حال، معاینه فیزیکی ، آزمایشات درخواستی، معیارهای تشخیصی و طرح درمانی و نحوه پیگیری را زیر نظر متخصص در پرونده مکتوب می نماید.

-          در نوشتن برگه های درخواست آزمایش، رادیولوژی و تجویز دارو نقش فعا ل دارد.

-          در نگارش نسخه دارویی انتخاب اول و دوم ، دوز دارو، دوره درمانی ، کنتراندیکاسیونها، عوارض دارو و در صورت بروز عارضه نحوه برخورد با عارضه دارویی را بیان می نماید.

-          درصورت نیاز به استفاده از امکانات پارا کلنیکی  که در عرصه وجود دارد، کارورز با بیمار به قسمت مربوطه مراجعه و در روش انجام کار حضور فعال دارد.

-          در پیگیری بیمار و بیماری کاربرد سه سطح پیشگیری را بیان می نماید و حداقل در هر درمانگاه پیگیری سه بیمار را به صورت عملی ارائه می دهد و درصورت نیاز بیمار را به واحدهای بهداشتی مرتبط با بیماری ارجاع داده و در روند فعالیت واحد مذکور در خصوص بیمار یاد شده مشارکت می نماید.

3-      در جلسات گزارش روزانه که هر روز از ساعت 5/11 لغایت 12 با حضور استاد مربوطه برای  جمع بندی مطالب برگزار می شود شرکت فعال داشته باشد.

4-      از ساعت 12 لغایت  13 در کنفرانس هفتگی یا کار گروهی که در روزهای سه شنبه هرهفته برگزار می شود مشارکت فعال داشته باشد.             

 

برنامه  آشنایی کاروزان  پزشکی با کلیه واحدهای موجود در مرکز بهداشتی درمانی ( ثامن الائمه )

 

 رئوس موارد آموزش داده شده توسط این واحد ها عبارتند از:

 

 

1-      واحد بهداشت محیط :

-  آموزش اصول بازرسی از مراکز تهیه، توزیع، فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

-  آموزش اصول بازرسی از مراکز آموزشی تربیتی ، تفریحی و  ورزشی

- آموزش اصول بازرسی مطب ها، مراکز کاربرد پرتوهای یونساز، دندانپزشکی و بیمارستانها

 - اصول سنجش و نظارت برمنابع و مخازن و شبکه های توزیع آب آشامیدنی و جمع آوری فاضلاب

 - اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی ماده 13، 11،14، 16، ونیزماده 688 قانون مجازاتهای اسلامی

- نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های شهری و بیمارستانی

 - اصول مبارزه با حشرات و جوندگان

- اصول بازرسی  کشتارگاهها، پمپ بنزین ها،  کارخانجات مواد غذایی و غیرغذایی،  کارخانه های یخ، استخرها، غسالخانه و .......

 

2-     واحد بهداشت خانواده :

- آموزش درخصوص پرونده خانوار

-  آموزش در خصوص فرم فاصله گذاری زنان 10- 49 ساله و نحوه تکمیل آن توسط واحدهای مختلف

- آموزش در خصوص انواع وسایل پیشگیری موجود در واحد و نحوه ارائه آنها و پیگیری آن

- آموزش درخصوص نحوه مصرف وسایل، معایب و مزایای آنها

- آموزش درخصوص فرم مراقبت اطفال wcc ( well child car) و زمانهای مراقبت اطفال ، نحوه پیگیری و نحوه ارجاع به سطح بالاتر

- آموزش درخصوص زمانهای انجام آزمایشات روتین دریک کودک سالم

- آموزش درخصوص شروع تغذیه کمکی و مکملهای تغذیه ای

- آموزش درخصوص زمان انجام پاپ اسمیر و ضرورت آن

- آموزش درخصوص مزایای شیر مادر و ارجحیت تغذیه ی انحصاری با آن

- آموزش درخصوص ضرورت انجام تست هیپو تیروئید در نوزاد ان و ارجاع آنها به پزشک جهت ویزیت نوزادی

- آموزش به زنان واجد شرایط جهت انجام وازکتومی و توبکتومی و ارجاع به بیمارستانهای ذیربط

 

3-     واحد بیماریها

-  انجام واکسنیاسیون روتین جهت کودکان 6-0 ساله ، مادران با ردار، فاصله گذار، درمعرض خطر، بسیج همگانی واکسیناسیون(هپاتیت)

 -   آموزش بیماریابی و تکمیل فرم بررسی بیماریهای قابل مراقبت واگیر و پیگیری موارد واگیر و غیر واگیر

              - آموزش درمان و مراقبت از بیماران سلی (طرح DOTS )

              -  آموزش نحوه تکمیل کلیه فرمهای مربوط به موارد بیماریهای قابل گزارش شهرستان بصورت هفتگی ازمطب های             تحت پوشش پزشکان و فیزیوتراپی و مراکز شبانه روزی تحت پوشش مرکز به مرکز بهداشت شهرستان

                 - آموزش تکمیل فرمهای آماری و شاخص های بهداشتی 

 

4-     واحد بهداشت مادر و کودک (مامایی)

- آشنایی با فرمهای مختلف واحد مامایی از جمله فرم مراقبت مادران باردار، پیش از بارداری،  بعد از زایمان ، پاپ اسمیر و فاصله گذاری

- انجام مراقبت های مادران باردار و مراقبت های ویژه و انجام اقدامات  ضروری و مناسب

- انجام مراقبت های بعد از زایمان

- انجام مراقبت های بیش از بارداری

- گرفتن پاپ اسمیر و خواندن نتیجه اسمیر وانجام اقدام مناسب

-  IUD گذاری

-  انجام اقدامات مربوطه به Vaginal  examination  . معاینه زنانگی

 

5-     واحد طب کار :

 ( کلینک طب کار در راستای اهداف خود که همانا انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری پرسنل شاغل در کارخانجات می باشد با تیم سلامت خود که پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفه ای می باشد در جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی از کار اقداماتی به شرح ذیل انجام می دهند:)

- شناسایی و ارزیابی عوامل زیان اور محیط کار

- تشکل پرونده پزشکی شاغل

- انجام معاینات بالینی توسط پزشک

- انجام آزمایشات پاراکلینک برای افراد تحت پوشش

- بررسی پرونده  ونظریه نهایی پزشک و کارشناس

- ارسال گزارش کارشناسی به کارخانجات توسط کارشناس بهداشت حرفه ای

- ارجاع افراد به متخصصین مربوطه با توجه به نتیجه آزمایشات و پیگیری آن توسط کارشناسان موجود در کارخانجات

نکته : تستهای در خواستی با توجه به شغل افراد و میزان مواجهه افراد در برابر عوامل زیان آور محیط کار، متغیر می باشد. این تستها شامل آزمایش خون وادرار به صورت روتین و درخواست آزمایشات اختصاصی دیگر از جمله TG CHOL
( تری گلسیرید
کلسترول ) و LFT  آنزیم کبدی ) و .... با توجه به وجود علامتی خاص در افراد.

 - تست ادیومتری جهت کارگران درمعرض مواجهه با سرو صدای ناشی از کار و بررسی میزان افت و آسیبهای شنوایی ناشی از کار.

 - تست اسپیرومتری:  اندازه گیری ظرفیت هوایی ریه ها را می سنجد.

 - قسمت اپتومتری: بیماریهای چشم مانند کورنگی و نمره چشم افراد را اندازه گیری می کند.

 

6-     واحد ادیومتری 

-          آموزش درخصوص ضرورت انجام ادیو متری بدو استخدام و سالیانه جهت شاغلین در محیط های پرسر و صدا

-          آموزش در انواع آزمونهای شنوایی شامل اتوسکوپی دیاپازونی PTA ( BC-AC ) SRT- SDS و.... و میزان نرم این آزمونها

-          آشنایی با کلیات کار دستگاه ادیومتری و تجهیزات ادیومتری و نحوه انجام آزمون

-          تفسیر نتایج ادیومتری و تشخیص کری شغل و دیگر بیماریهای سیستم شنوایی با توجه به شکل ادیوگرام ونتایج آزمونها

7-     واحد اپتومتری

- اندازه گیری حدت دید

-  آشنایی با دستگاههای اپیومتری از قبیل  رتینوسکوپ ، افتا لموسکوپ، دید رنگ، فشار چشم، لنزومتر، جعبه لنز

- اندازه گیری انحرافات

- توضیح در مورد عیوب انکساری و انواع آن ، آمبلیوپی ، انحرافات چشمی، کور رنگی، گلو کوم ، کارتاراکت، پیرچشمی، کراتوکونوس

- تجویز لنزها

 

8-    واحد بهداشت دهان دندان ( دندا نپزشکی)

- جایگاه واحد بهداشت دهان دندان در PHC

- نحوه پذیرش بیماران و نوع خدماتی که در این واحد انجام  می پذیرد

- آموزش به گروهای هدف و خدماتی که در واحد به این افراد ارائه می شود

- نحوه ارجاع گروهای هدف از پایگاههای بهداشتی تحت پوشش و واحدهای بهداشت مدارس و مامایی به واحد دندانپزشکی

- آموزش درخصوص پیشگیری از بیماریهای شایع دهان و دندان خصوصاً به گروههای هدف و درسن ابتدایی

 

9-     واحد پزشک عمومی

درخصوص برنامه سلامت مادران ( مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران) مراقبتهای پیش از بارداری  و دوران بارداری و بعد از زایمان و برنامه کودک سالم شامل مراقبت ادغام یافته کودک سالم و کودکان کمتر از 8 سال و برنامه کودک بیمار شامل مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی ها اطفال ، برنامه ترویج تغذیه باشد شیر مادر و تنظیم خانواده و بهبود تغذیه کودکان آموزش داده می شود.

 

10-    واحد رابطین :

- آشنایی کامل با کار رابطین بهداشتی

- طریقه اطلاع رسانی و آموزشی به خانوارها توسط رابطین

- نحوه انجام پیگیری ها و انجام کارها ی بهداشتی خانوارها مثل بهسازی محیط نحوه انجام دفع صحیح زباله و غیره

 

 

11-    امور پایانه ها ((صدور کارت سلامت رانندگان بخش حمل ونقل بار ومسافر))

 

- پذیرش رانندگان و تشکیل پرونده

- معرفی به مرکز آزمایشگاه بنیایی سنجی، شنوایی سنجی ، نوار قلب، پزشک عمومی، اپیوم

- ارجاع به پزشک متخصص پس از اخذ نتایج از واحدهای قید شده در بند 2 درصورت نیاز

- ثبت سوابق کاری و کارگاهی ( شرح حال و ثبت عوامل زیان آور محیط کار)

- ارجاع پرونده به واحد صدور کارت

- آشنایی اولیه با نرم افزار صدور کارت سلامت .

 

 

 

12- کلینیک مشاوره  و ترک دخانیات

- نظارت براجرای بررسی وضعیت استعمال دخانیات درمراجعین به مراکز بهداشتی

- آموزش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی.

- اصول برگزاری دوره ها ترک سیکار طبق دستور العمل

- تهیه جزوات آموزشی درخصوص دخانیات

- تکمیل فرمهای گزراش دهی، ثبت نام و....

- تشکیل پرونده برای مراجعین جهت ترک

- پیشنهاد مدل ترک متناسب با نیاز افراد مراجعه کننده برای ترک

- هماهنگی جهت ارائه آموزشهای لازم درخصوص مضرات استعمال دخانیات به گروههای هدف ( مدارس، خانواده ها، کارخانجات ، اصناف، رانندگان و غیره).

 

 

13- واحد داروخانه

 - آشنایی با انواع داروهای موجود دراین مرکز و اشکال دارویی و قیمت آنها

 

 

14-   واحد آزمایشگاه

-          آشنایی با انواع آزمایش هایی در این مرکز انجام می شود وقیمت آنها و نحوه انجام آزمایشات مربوطه

 

 

15-   کلینیک سلامت

-          پایلوت کشوری برنامه سرطان وقلب وعروق

-          تعدیل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی و سرطان

-          آموزش در زمینه تغذیه سالم فعالیت بدنی

-          آموزش برای عموم جامعه در قالب تراکت و پمفلت های آموزشی کلاسهای آموزشی جهت رابطین مرکز( برنامه آموزش هرمی از طریق رابطین )

-          مشاوره و ویزیت رایگان پزشک در زمینه کاهش عوامل خطر ابتلا به بیماریها ی قلبی و عروقی

-          مشاوره رایگان در زمینه رژیم غذایی

-          مشاوره در زمینه مهارت کنترل استرس و حفظ بهداشت روان

-          مشاوره ترک دخانیات

-          مشاوره و روش انجام فعالیت بدنی ( تحرک و آمادگی جسمانی)