آموزش بهداشت به دانش آموزان

آموزش بهداشت به دانش آموزان

آموزش بهداشت ، پیشگیری از ابتلا به بیماریها و راههای مقابله با بیماریهای مختلف به دانش آموزان در مقاطع ابتدایی،راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه توسط کارورزان این بخش با توجه گروه سنی مورد مخاطب تحت نظارت واحد آموزش این مجموعه و در معیت نمایندگان محترم واحد بهداشت مدارس به زبان عام فهم به دانش آموزان آموزش داده می شود .

مسئول محترم بهداشت مدارس مرکز بهداشت استان کرمانشاه سرکار خانم جهاندیده

مسئول محترم بهداشت مدارس  مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه سرکار خانم کرمی

مسئول محترم بهداشت مدارس واحد بهداشت ودندان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

مسئول محترم بهداشت مدارس درمانگاه ثامن الائمه سرکار خانم کهراریان