تعاریف آرم و اجزای نمادین آن

کتاب باز= به معنای مطالعه و کسب دانش است و وجود آن با دو خمیده و بستر زرین  آن نماد جامعه است که همچون کتاب علمی فرصتی برای یادگیری است.  همچنین این دو خط خمیده به معنای رویش است که ساختمانی از آن به پا می خیزد. چهارچوب طرح که نماد همان ساختمان است نماد مجتمع دانشگاهی است که در آن تحصیل علمی انجام می گیرد که به صورت طاق نما یا گنبدی با شیب ملایم نشان داده می شود، همچنین ستون های نماد دانشگاهی نیز بر جامعه استوار است و استوار شدن آن بر روی دو خط خمیده حاکی از آن مسئله است. اما همانطور که دیده می شود جامعه گسترده تر از دانشگاه است که نشان از حوزه های خارج دانشگاهی است. دایره  های بالای چهارچوب معنای دانش آموختگان یا دانشجویان است که در کلاس و یا در جلسه عملی و یا تئوری به فراگیری دانش مشغول هستند. دایره وسط میان دایره های کناری معنای استاد است که در اتاق عملی با دانشجویان خود روی موضوعی آموزش می بینند و دانشجویان در کنار استاد به فراگیری اشتغال دارند.همچنین دایره وسط علاوه بر نماد استاد، نماد مرجعیت قطب علمی آموزشی را نیز نشان می دهد. خط های شکسته در داخل چهارچوب معنای اتاق ها، حوزه ها و معاونت ها، کتابخانه ها، دانشکده ها، آمفی تئاتر و حوزه های یادگیری است که دانشجویان آن را برای فراگیری در احاطه دارند.

  1. نام ایده: آرم قطب علمی آموزش پزشکی جامعه نگر

  2. ایده: دکتر سهیلا رشادت

  3. طراح ایده: کار مشترک هوشنگ احمدی صوفیوند و دکتر سهیلا رشادت

  4. مدت زمان: 3 ماه

  5. گرافیست: مهندس مختار ملکی