نقشه سایت

صفحه نخست

قطب آموزش پزشکی

معرفی قطب

اهداف راهبردی

رسالت مرکز

استراتژی

دورنما

تاریخچه قطب علمی

برنامه راهبردی

برنامه عملیاتی

ساختار قطب

نقشه راه قطب در تحول نظام سلامت

نقشه راه قطب در برنامه توسعه

نقشه راه قطب در اهداف سند چشم انداز کشور

عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

رییس عرصه

سوپروایزر آموزشی

مسئول it

اعضا

مجمع عمومی

هییت مدیره

کمیته علمی راهبردی

کمیته اجرایی راهبردی

دبیرخانه

سطح عملیاتی

مراکز بهداشتی درمانی

مراکز تحقیقاتی مرتبط

کارگروه ها

پژوهشی جامعه نگر

بهداشت و پیشگیری

بالینی

تکنولوژی آموزشی

علوم اجتماعی - اقتصادی

اعضای انفرادی

بسته های آموزشی

تیروئید

مامایی

دیابت

گروه های بالینی

بیماریهای سالمندان

داخلی

دکترسعیده بخشی

دکتر نگین معقولی

رزومه

طرح درس

اطفال

زنان

دکتر صبا تبرک

رزومه

طرح درس

پوست

دکتر فاطمه احمدآقایی

پزشکی اجتماعی و خانواده

روانپزشکی

دکتر مریم آیین فر

درمانگاه

دستاوردها

فعالیت های انجام شده

برگزاری workshop

workshop مشارکت و سلامت

workshop سیاست در سلامت

workshop الگوی بهداشتی

workshop اخلاق پزشکی

workshop اشنایی با پزشک خانواده

workshop مدیریت در سلامت

workshop ارتقاء در سلامت

workshop اقتصاد سلامت

workshop آشنایی با تهدید کننده های اجتماعی سلامت

workshop آشنایی با طب کار

workshop تجویز منطقی دارو

workshop جغرافیای پزشکی

نیاز سنجی آموزشی

work shop آشنایی با طب جامعه نگر

work shop آموزشی principle of community medicine public health

work shopآموزشی community needs assessment

طرح دوره

پایش خانوارها

طرح درس

فهرست افدامات

کتب

مجلات علمی آموزشی توزیع شده در سطح مردم

جشنواره ها

نمایشگاه

نیازسنجی

پژوهش ها

کارگاه های آموزشی

کارگاه پیشگیری از پوکی استخوان

کارگاه پیشگیری از آنفلوانزا

کارگاه پیشگیری از فشار خون

کارگاه توانمندسازی مردم

کارگاه کارآفرینی

کارگاه مقابله با استرس

کارگاه مقابله با آتش سوزی

کارگاه مهارت های ارتباطی

کارگاه مهارتهای ازدواج

کارگاه مقابله با استرس

کارگاه چه کنیم تا بیمار نشویم

کارگاه خانواده سالم

گزارش فرایندها

کوریکولوم آموزشی

پروژه های اجرایی آموزشی

طب سرپایی

معرفی

تصاویر

آموزش دیده بانان سلامت

معرفی

تصاویر

طب کار

معرفی

تصاویر

سلامت و امنیت غذایی

معرفی

تصاویر

سلامت روان

معرفی

تصاویر

ورود قطب به سیاست های آموزشی گروه ها

معرفی

تصاویر

ترویج مولفه های اجتماعی سلامت

معرفی

تصاویر

آموزش بهداشت در مدارس

معرفی

تصاویر

فعالیت های آموزشی دانشجویان

تصاویر

گواهی ها

پمفلت

محتوای آموزش پزشکی خانواده

گالری تصاویر

تصاویر

فیلم

تماس با ما

صفحه تست

تالار گفتگو