نقشه سایت

صفحه نخست

درباره قطب

معرفی قطب

اهداف راهبردی

رسالت مرکز

استراتژی

دورنما

تاریخچه قطب علمی

برنامه راهبردی

برنامه عملیاتی

ساختار قطب

نقشه راه قطب در تحول نظام سلامت

نقشه راه قطب در برنامه توسعه

نقشه راه قطب در اهداف سند چشم انداز کشور

ریاست قطب

سوپروایزر

اعضا

مجمع عمومی

هییت مدیره

کمیته علمی راهبردی

کمیته اجرایی راهبردی

دبیرخانه

سطح عملیاتی

مراکز بهداشتی درمانی

مراکز تحقیقاتی مرتبط

کارگروه ها

پژوهشی جامعه نگر

بهداشت و پیشگیری

بالینی

تکنولوژی آموزشی

علوم اجتماعی - اقتصادی

اعضای انفرادی

بسته های آموزشی

تیروئید

گروه های بالینی

داخلی

دکترسعیده بخشی

دکتر فاطمه هیچی

رزومه

طرح درس

دکتر الهام نیرومند

رزومه

طرح درس

اطفال

زنان

دکتر خسروی

دکتر مساوات

رزومه

طرح درس

دکتر طیبه نوری

دکتر زهرا جوانبخت

دکتر سلماز علوی

پوست

دکتر امیدوار برنا

رزومه

طرح درس

عفونی

دکتر ماریا شیروانی

رزومه

طرح درس

روانپزشکی

دکتر عادله الهی

دستاوردها

فعالیت های انجام شده

برگزاری workshop

workshop مشارکت و سلامت

workshop سیاست در سلامت

workshop الگوی بهداشتی

workshop اخلاق پزشکی

workshop اشنایی با پزشک خانواده

workshop مدیریت در سلامت

workshop ارتقاء در سلامت

workshop اقتصاد سلامت

workshop آشنایی با تهدید کننده های اجتماعی سلامت

workshop آشنایی با طب کار

workshop تجویز منطقی دارو

workshop جغرافیای پزشکی

نیاز سنجی آموزشی

work shop آشنایی با طب جامعه نگر

work shop آموزشی principle of community medicine public health

work shopآموزشی community needs assessment

آموزش بهداشت به دانش آموزان

پایش خانوارها

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

فهرست افدامات

کتب

مجلات علمی آموزشی توزیع شده در سطح مردم

جشنواره ها

نمایشگاه

نیازسنجی

پژوهش ها

کارگاه های آموزشی

کارگاه پیشگیری از پوکی استخوان

کارگاه پیشگیری از آنفلوانزا

کارگاه پیشگیری از فشار خون

کارگاه توانمندسازی مردم

کارگاه کارآفرینی

کارگاه مقابله با استرس

کارگاه مقابله با آتش سوزی

کارگاه مهارت های ارتباطی

کارگاه مهارتهای ازدواج

کارگاه مقابله با استرس

کارگاه چه کنیم تا بیمار نشویم

کارگاه خانواده سالم

گزارش فرایندها

کوریکولوم آموزشی

پروژه های اجرایی آموزشی

طب سرپایی

معرفی

تصاویر

آموزش دیده بانان سلامت

معرفی

تصاویر

طب کار

معرفی

تصاویر

سلامت و امنیت غذایی

معرفی

تصاویر

سلامت روان

معرفی

تصاویر

ورود قطب به سیاست های آموزشی گروه ها

معرفی

تصاویر

ترویج مولفه های اجتماعی سلامت

معرفی

تصاویر

آموزش بهداشت در مدارس

معرفی

تصاویر

فعالیت های آموزشی دانشجویان

تصاویر

گواهی ها

پمفلت

فراخوان دوره های آموزشی

گالری تصاویر

تصاویر

فیلم

تماس با ما

صفحه تست

تالار گفتگو